Jag tror det kallas livet

31. Varför får vi låg självkänsla? Del 2.

June 25, 2020

I dagens avsnitt fortsätter Stephanie prata om vad hon anser vara en av vår tids största problem, vår låga självkänsla. Varför har det blivit så? Vems fel är det att vi tycker vi aldrig duger?