Jag tror det kallas livet

30. Låg självkänsla Del 1

June 21, 2020

I dagens avsnitt i en serie av tre, pratar Stephanie om självkänsla.
Detta viktiga men ack så svåra ämne. Är det så att låg självkänsla är roten till allt det onda? Stephanie berättar om sin egen kamp och sitt livslånga krig med att tycka om sig själv oavsett yttre omständigheter.